Apurahojen haku

MERENKULUN SÄÄTIÖN apurahat 2023

Merenkulun säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2023 apurahat Suomen merenkulun ja meritekniikan alojen edistämiseksi.

A. Projektiapurahat

Merenkulun säätiö tukee merenkulun- ja meritekniikan alojen kilpailukyvyn vahvistumista ja myöntää projektiapurahoja alojen toimintaedellytyksiä tukeville laajemmille kehitys- ja tutkimushankkeille. Hankkeiden rahoitus voidaan ulottaa useammalle vuodelle. Rahoitettava projekti voi saada muutakin rahoitusta, joka on kuitenkin hakemuksessa selvitettävä. Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti akateemiseen tutkimukseen.

B. Tavanomaiset tutkimus-, koulutus- ja matka-apurahat

  • Merenkulku- ja laivanrakennusalalla tehtävää tieteellistä tutkimusta, yliopiston opinnäytteitä tai vastaavia kirjallisia töitä varten;
  • Merenkulkualalla toimiville henkilöille ulkomailla tehtävää opiskelua, tutkimusta tai harjoittelua varten;
  • Meritekniikan insinööreille ulkomaille tehtäviä opintoja ja tutkimusvierailuja varten;
  • Tieteellisten tulosten esittämiseen kansainvälisissä kokouksissa;
  • Merenkulkuoppilaitosten opettajille tai niiksi aikoville jatko-opintoja varten;
  • Merenkulkutalouteen ja merioikeuteen liittyvää tieteellistä työtä ja jatko-opintoja varten

C. Erityisapurahat

Projektiapurahojen ja tavanomaisten apurahojen lisäksi Merenkulun säätiön myöntää erityisapurahoja merenkulkualan vihreän siirtymän, vastuullisuuden ja digitalisaation tutkimukseen. Erityisapurahoilla tuetaan hankkeita, jotka

Projektiapurahojen ja tavanomaisten apurahojen lisäksi Merenkulun säätiön myöntää erityisapurahoja:

  • tutkimukseen merenkulkualan vihreän siirtymän, vastuullisuuden ja digitalisaation keinoista ja vaikutuksista (esim. etäluotsaus, autonomiset laivat ja merenkulun päästökauppa)
  • alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi

Hakuaika on 1.-28.2.2023. Hakuohje ja sähköinen hakujärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.merenkulunsaatio.fi. Tarvittaessa lisätietoja antaa säätiön asiamies puh. 050-521 0807 tai sähköposti: asiamies@merenkulunsaatio.fi.


Tietosuoja

Käyttäessäsi Merenkulun säätiön apurahajärjestelmää, luovutat henkilötietojasi Merenkulun säätiön apurahajärjestelmän henkilörekisteriin. Siitä, miten käsittelemme tietojasi voit lukea tietosuojaselosteesta.