Apurahojen haku

MERENKULUN SÄÄTIÖN apurahat 2024

Merenkulun säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2024 apurahat Suomen merenkulun ja meritekniikan alojen edistämiseksi.

A. Projektiapurahat

Merenkulun säätiö tukee merenkulun- ja meritekniikan alojen kilpailukyvyn vahvistumista ja myöntää projektiapurahoja alojen toimintaedellytyksiä tukeville laajemmille kehitys- ja tutkimushankkeille. Hankkeiden rahoitus voidaan ulottaa useammalle vuodelle. Rahoitettava projekti voi saada muutakin rahoitusta, joka on kuitenkin hakemuksessa selvitettävä.
Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti akateemiseen tutkimukseen.

B. Tavanomaiset tutkimus-, koulutus- ja matka-apurahat

  • Merenkulku- ja laivanrakennusalalla tehtävää tieteellistä tutkimusta, yliopiston opinnäytteitä tai vastaavia kirjallisia töitä varten;
  • Merenkulkualalla toimiville henkilöille ulkomailla tehtävää opiskelua, tutkimusta tai harjoittelua varten;
  • Meritekniikan insinööreille ulkomaille tehtäviä opintoja ja tutkimusvierailuja varten;
  • Tieteellisten tulosten esittämiseen kansainvälisissä kokouksissa;
  • Merenkulkuoppilaitosten opettajille tai niiksi aikoville jatko-opintoja varten;
  • Merenkulkutalouteen ja merioikeuteen liittyvää tieteellistä työtä ja jatko-opintoja varten

C. Erityisapurahat

Projektiapurahojen ja tavanomaisten apurahojen lisäksi Merenkulun säätiön myöntää erityisapurahoja:

  • Merenkulkualan vihreän siirtymän ja digitalisaation keinojen ja vaikutusten tutkimukseen
  • Merenkulun ja meritekniikan huoltovarmuuteen ja resilienssiin liittyvään tutkimukseen
  • Alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi

Hakuaika on 1.-29.2.2024. Hakuohje ja sähköinen hakujärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.merenkulunsaatio.fi. Tarvittaessa lisätietoja antaa säätiön asiamies puh. 050-521 0807 tai sähköposti: asiamies@merenkulunsaatio.fi.


Tietosuoja

Käyttäessäsi Merenkulun säätiön apurahajärjestelmää, luovutat henkilötietojasi Merenkulun säätiön apurahajärjestelmän henkilörekisteriin. Siitä, miten käsittelemme tietojasi voit lukea tietosuojaselosteesta.