Hallitus

Merenkulun säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä henkilökohtaisine varamiehineen seuraavasti:

1) työ- ja elinkeinoministeriön määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

2) liikenne- ja viestintäministeriön määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

3) liikenteen turvallisuusviraston meriturvallisuusjohtaja, varajäsenenä liikenneviraston määräämä merenkulun asiantuntija;

4) Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun johtavan dekaanin määräämä laiva- ja meritekniikan ja/tai merikuljetusalan professori, varajäsenenä samalla tavalla määrätty professori;

5) Suomen Varustamot ry:n hallituksen määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

6) Meriteollisuus ry:n hallituksen määräämä laivanrakennusalan edustaja, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö; sekä

7) Keskuskauppakamarin määräämä merenkulullis-kaupallisen alan edustaja, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö.

Hal­li­tuk­sen jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi ovat edellä mainitut tahot nimenneet seuraavat henkilöt toimikaudeksi 2019-2021:

JÄSEN VARAJÄSEN
1 neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, työ- ja elinkeinoministeriö johtava asiantuntija Anita Silanterä, työ- ja elinkeinoministeriö
2 ylitarkastaja Katja Peltola, liikenne- ja viestintäministeriö erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö
3 osastopäällikkö Juha-Matti Korsi, Traficom johtava asiantuntija Jarkko Toivola, Väylä
4 professori Pentti Kujala, Aalto-yliopisto professori Heikki Remes, Aalto-yliopisto
5 Tapani Voionmaa, Suomen Varustamot toimitusjohtaja Tiina Tuurnala, Suomen Varustamot
6 Patrik Rautaheimo (tj. Elomatic), Meriteollisuus toimitusjohtaja Elina Andersson, Meriteollisuus
7 johtava asiantuntija Päivi Wood, Keskuskauppakamari

Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuodelle 2021 Tapani Voionmaa ja varapuheenjohtajaksi Patrik Rautaheimo.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimii Eija Kanto.