Hallitus

Merenkulun säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä henkilökohtaisine varamiehineen seuraavasti:

1) Työ- ja elinkeinoministeriön määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

2) Liikenne- ja viestintäministeriön määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

3) Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräämä henkilö merenkulun toimialalta, varajäsenenä Väyläviraston määräämä merenkulun asiantuntija;

4) Aalto-yliopiston määräämä laiva- ja meritekniikan ja/tai merikuljetusalan professori, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

5) Suomen Varustamot ry:n hallituksen määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

6) Meriteollisuus ry:n hallituksen määräämä laivanrakennusalan edustaja, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö; sekä

7) Keskuskauppakamarin määräämä merenkulullis-kaupallisen alan edustaja, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö.

Hal­li­tuk­sen jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi ovat edellä mainitut tahot nimenneet seuraavat henkilöt toimikaudeksi 2022-2024:

JÄSEN VARAJÄSEN
1 Natalia Härkin, neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Janne Peltola, neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö
2 Tiina Ranne, hallitusneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Väinö Pitkänen, ylitarkastaja liikenne- ja viestintäministeriö
3 Juha-Matti Korsi, johtava asiantuntija Traficom Jarkko Toivola, vesiliikennejohtaja Väylävirasto
4 Heikki Remes, professori Aalto-yliopisto Tommi Mikkola, lehtori Aalto-yliopisto
5 Mikki Koskinen, hallituksen jäsen Suomen Varustamot ry Tiina Tuurnala, toimitusjohtaja Suomen Varustamot
6 Patrik Rautaheimo, hallituksen puheenjohtaja Meriteollisuus ry Elina Andersson, toimitusjohtaja Meriteollisuus ry
7 Hanna Kalenoja, johtava asiantuntija Keskuskauppakamari Johanna Sipola, varatoimitusjohtaja Keskuskauppakamari

Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuodelle 2024 Patrik Rautaheimo ja varapuheenjohtajaksi Natalia Härkin.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimii FT Eija Kanto.