Hallitus

Merenkulun säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä henkilökohtaisine varamiehineen seuraavasti:

1) Työ- ja elinkeinoministeriön määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

2) Liikenne- ja viestintäministeriön määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

3) Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräämä henkilö merenkulun toimialalta, varajäsenenä Väyläviraston määräämä merenkulun asiantuntija;

4) Aalto-yliopiston määräämä laiva- ja meritekniikan ja/tai merikuljetusalan professori, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

5) Suomen Varustamot ry:n hallituksen määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

6) Meriteollisuus ry:n hallituksen määräämä laivanrakennusalan edustaja, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö; sekä

7) Keskuskauppakamarin määräämä merenkulullis-kaupallisen alan edustaja, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö.

Hal­li­tuk­sen jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi ovat edellä mainitut tahot nimenneet seuraavat henkilöt toimikaudeksi 2022-2024:

JÄSEN VARAJÄSEN
1 neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, työ- ja elinkeinoministeriö johtava asiantuntija Anita Silanterä, työ- ja elinkeinoministeriö
2 ylitarkastaja Katja Peltola, liikenne- ja viestintäministeriö erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö
3 johtava asiantuntija Juha-Matti Korsi, Traficom johtava asiantuntija Jarkko Toivola, Väylävirasto
4 professori Heikki Remes, Aalto-yliopisto TkT Tommi Mikkola, Aalto-yliopisto
5 hallituksen puheenjohtaja Mikki Koskinen
(tj. ESL Shipping), Suomen Varustamot ry
toimitusjohtaja Tiina Tuurnala, Suomen Varustamot
6 hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heinimaa
(Rauma Marine Constructions), Meriteollisuus ry
vt. toimitusjohtaja Teppo Virta, Meriteollisuus
7 johtaja Johanna Sipola, Keskuskauppakamari

Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuodelle 2023 Jyrki Heinimaa ja varapuheenjohtajaksi Natalia Härkin.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimii FT Eija Kanto.