Styrelsen

Stif­tel­sen företrädes och dess angelägenheter handhas av en för tre kalenderår vald styrelse som omfattar sju medlemmar och deras personliga suppleanter enligt föl­jan­de:

1)   person utsedd av arbets- och näringsministeriet med person utsedd på sam­ma sätt som suppleant;

2)   person utsedd av kommunikationsministeriet med person utsedd på samma sätt som supp­leant;

3)   chefen för sjösäkerhet vid Trafiksäkerhetsverket med av Trafikverket utsedd sakkunnig inom sjöfart som suppleant;

4)   av Aalto-universitetets Tekniska högskolans styrelse utsedd professor i skeppsbyggnadsteknik och/eller sjötransportbranschen med på samma sätt utsedd professor som suppleant;

5)   person utsedd av styrelsen för Rederierna i Finland rf med person utsedd på samma sätt som suppleant;

6)   person utsedd av styrelsen för Marinindustrin rf som representant för skeppsbyggnadsbranschen med person utsedd på samma sätt som suppleant;

7)   person utsedd av Centralhandelskammaren som representant för det nautisk-mer­kan­ti­la området med person utsedd på samma sätt som suppleant.

Stiftelsens styrelse under verksamhetsperioden 2019-2021 har följande sammansättning:

MEDLEM SUPPLEANT
1 konsultativ tjänsteman Natalia Härkin, arbets- och näringsmin ledande expert Anita Silanterä, arbets- och näringsministeriet
2 överinspektör Katja Peltola, kommunikationsministeriet specialsakkunnig Inka Näkkäläjärvi, kommunikationsministeriet
3 avdelningschef Juha-Matti Korsi, Traficom ledande expert Jarkko Toivola, Trafikledsverket
4 professor Pentti Kujala, Aalto-universitet professor Heikki Remes, Aalto-universitet
5 Ordförande Tapani Voionmaa, Rederierna i Finland VD Tiina Tuurnala, Rederierna i Finland
6 Ordförande Patrik Rautaheimo, Marinindustrin verksamhetsledare Elina Andersson, Marinindustrin
7 ledande expert Päivi Wood, Centralhandelskammaren

Styrelsens ordförande för år 2021 är Tapani Voionmaa och vice ordförande Patrik Rautaheimo.

Som ombudsman och sekreterare för stiftelsens styrelse fungerar Eija Kanto.