Styrelsen

Stif­tel­sen företrädes och dess angelägenheter handhas av en för tre kalenderår vald styrelse som omfattar sju medlemmar och deras personliga suppleanter enligt föl­jan­de:

1)   Person utsedd av arbets- och näringsministeriet med person utsedd på sam­ma sätt som suppleant;

2)   Person utsedd av kommunikationsministeriet med person utsedd på samma sätt som supp­leant;

3)   Person utsedd av Transport- och kommunikationsverket Traficom från sjöfarts branschen, till suppleant Sjöfartsexpert utsedd av Trafikledsverket;

4)   Av Aalto-universitetets Tekniska högskolans styrelse utsedd professor i skeppsbyggnadsteknik och/eller sjötransportbranschen med på samma sätt utsedd professor som suppleant;

5)   Person utsedd av styrelsen för Rederierna i Finland rf med person utsedd på samma sätt som suppleant;

6)   Person utsedd av styrelsen för Marinindustrin rf som representant för skeppsbyggnadsbranschen med person utsedd på samma sätt som suppleant;

7)   Person utsedd av Centralhandelskammaren som representant för det nautisk-mer­kan­ti­la området med person utsedd på samma sätt som suppleant.

Stiftelsens styrelse under verksamhetsperioden 2022-2024 har följande sammansättning:

MEDLEM SUPPLEANT
1 konsultativ tjänsteman Natalia Härkin, arbets- och näringsmin ledande expert Anita Silanterä, arbets- och näringsministeriet
2 överinspektör Katja Peltola, kommunikationsministeriet specialsakkunnig Inka Näkkäläjärvi, kommunikationsministeriet
3 ledande expert Juha-Matti Korsi, Traficom ledande expert Jarkko Toivola, Trafikledsverket
4 professor Heikki Remes, Aalto-universitet TkD Tommi Mikkola, Aalto-universitet
5 styrelseordförande Mikki Koskinen
(vd ESL Shipping), Rederierna i Finland
VD Tiina Tuurnala, Rederierna i Finland
6 styrelseordförande Jyrki Heinimaa
(Rauma Marine Constructions), Marinindustrin
verksamhetsledare Teppo Virta, Marinindustrin
7 ledare Johanna Sipola, Centralhandelskammaren

Styrelsens ordförande för år 2023 är Jyrki Heinimaa och vice ordförande Natalia Härkin.

Som ombudsman och sekreterare för stiftelsens styrelse fungerar FD Eija Kanto.