Styrelsen

Stif­tel­sen företrädes och dess angelägenheter handhas av en för tre kalenderår vald styrelse som omfattar sju medlemmar och deras personliga suppleanter enligt föl­jan­de:

1)   Person utsedd av arbets- och näringsministeriet med person utsedd på sam­ma sätt som suppleant;

2)   Person utsedd av kommunikationsministeriet med person utsedd på samma sätt som supp­leant;

3)   Person utsedd av Transport- och kommunikationsverket Traficom från sjöfarts branschen, till suppleant Sjöfartsexpert utsedd av Trafikledsverket;

4)   Av Aalto-universitetets Tekniska högskolans styrelse utsedd professor i skeppsbyggnadsteknik och/eller sjötransportbranschen med på samma sätt utsedd professor som suppleant;

5)   Person utsedd av styrelsen för Rederierna i Finland rf med person utsedd på samma sätt som suppleant;

6)   Person utsedd av styrelsen för Marinindustrin rf som representant för skeppsbyggnadsbranschen med person utsedd på samma sätt som suppleant;

7)   Person utsedd av Centralhandelskammaren som representant för det nautisk-mer­kan­ti­la området med person utsedd på samma sätt som suppleant.

Stiftelsens styrelse under verksamhetsperioden 2022-2024 har följande sammansättning:

MEDLEM SUPPLEANT
1 konsultativ tjänsteman Natalia Härkin, arbets- och näringsmin ledande expert Anita Silanterä, arbets- och näringsministeriet
2 överinspektör Katja Peltola, kommunikationsministeriet specialsakkunnig Inka Näkkäläjärvi, kommunikationsministeriet
3 avdelningschef Juha-Matti Korsi, Traficom ledande expert Jarkko Toivola, Trafikledsverket
4 professor Heikki Remes, Aalto-universitet TkD Tommi Mikkola, Aalto-universitet
5 styrelseordförande Mikki Koskinen
(vd ESL Shipping), Rederierna i Finland
VD Tiina Tuurnala, Rederierna i Finland
6 styrelseordförande Jyrki Heinimaa
(vd Rauma Marine Constructions), Marinindustrin
verksamhetsledare Elina Andersson, Marinindustrin
7 ledande expert Päivi Wood, Centralhandelskammaren ledare Johanna Sipola, Centralhandelskammaren

Styrelsens ordförande för år 2022 är Päivi Wood och vice ordförande Natalia Härkin.

Som ombudsman och sekreterare för stiftelsens styrelse fungerar FD Eija Kanto.