Stipendier 2017

Sjöfartsstiftelsens styrelse har vid sitt vårmöte beviljat stiftelsens år 2017 stipendier. Det kom totalt 99 st. ansökningar. Stiftelsen beviljade 196 680 euro som personliga stipendier samt 25 000 euro till läroanstalter för utdelning av stipendier till framgångsrika studeranden.

Efternamn Förnamn Rubrik Bidrag (€)
Aryal Janak Characterization and optical imaging of dual-fuel combustion in heavy duty diesel engines 1000
Björkroth Peter Maritime Innovation in South Korea and Finland 2000
Friebe Anna Åland Sailing Robots 4000
Goerlandt Floris Travel related to presenting development of a maritime oil spill response decision support tool 2000
Goerlandt Floris Travel related to development of a model for oil spill risk and response preparedness planning for ice-covered waters 2000
Grenzmann Anni The relationship between scrubber residue and EU’s environmental legislation in the Baltic Sea. 1000
Gritsenko Daria Global trade, transport and the environment: Learning from the Baltic Sea experiences 3000
Halonen Justiina Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit 2600
Halonen Justiina SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle 5000
Heiskari Lauri Miehittämättömien alusten turvallisuus 600
Ilvessalo Saara Baltic Area Legal Studies -verkoston työn kehittäminen: Itämeren oikeudellisen tutkimuksen ja merioikeuden vahvistaminen, erit. rikkipäästösäännösten sanktiojärjestelmän tutkimusprojekti ja Itämeren hylkyjen oikeustieteellinen tutkimusprojekti. 15000
Jokinen Iina Laivanrakentajain kerhon matka Norjaan NTHS 2017 seminaariin 2500
Kanarik Hedi Virtausmittausten analyysi vilkkaasti liikennöidyn Lövskärin risteyksen alueella 1000
Kirchner Stefan The New Ocean: The Human Dimension of Shipping in the Arctic 5000
Klimschin Mika Polaaripraktiikan rekisteröinti 2000
Koivisto Otto Efficient building and utilization of 3D structural model in ship basic design process 1000
Kokkonen Iiro Karanmeren jääolojen muutokset ja vuosittainen vaihtelu 2500
Kõrgesaar Mihkel Ship structural behaviour under extreme loads 2880
Kruskopf Juho Erik Johannes Älykkään kaupunkivesiliikenteen palvelut ja konseptit 1000
Kuusinen Tuulia Tutkimus EU:n laivojen romutusta koskevan direktiivin vaikutuksista laivojen romutusmarkkinoihin 1000
Kyyrönen Vesa Strengths and weaknesses of international law in the context of autonomous systems and robotics 4000
Landor Mathias Magister examen (M.Sc.) inom sjöfartsledning med inriktning sjöfartsekonomi och logistik. 1000
Lankila Krista Merenkulkijoiden motivaatiotekijöiden kartoitus liikunnan harrastamisessa 1000
Lehto Pauli Microstructural characterization of welded structural steel 5000
Li Fang A probabilistic model for the ship performance in ice using full-scale data 1400
Liinalampi Sami Hitsin lovigeometrian kolmiulotteisuuden vaikutus liitoksen väsymislujuuteen (konferenssiesitelmä) 2000
Lillemäe-Avi Ingrit Fatigue strength of advanced lightweight ship structures utilizing high strength steel and thin plates 2800
Matusiak Jerzy Matka-apuraha “27th Annual International Ocean and Polar Engineering Conference
ISOPE-2017 San Francisco, California, USA, June 25- 30” konferenssiin
2500
Matusiak Jerzy Laivan ohjailu aallokossa – LaiDyn menetelmän parannustyö 4000
Mikko Hakulinen Mikko Hakulinen Productization of a Propulsion Improvement Device 1000
Nenonen Lauri Maisterivaiheen opiskeluvaihdon suorittaminen Hampurissa syksy 2017 – kevät 2018 1750
Palosaari Joonas Evaluation of a Variable Compression Ratio (VCR) mechanism in the connecting rod for medium speed large bore engines 1000
Pirtilä Jenna Contracts and documents used in connection with international sales – focusing in particular on the role and functions of a bill of lading (otsikko vielä keskeneräinen) 700
Polojärvi Arttu Apuraha toimintaan International Ship and Offshore Structures Congressin (ISSC) teknisessä komiteassa “Committee V.6 Artic Technology”. 2000
Puolakka Otto Digital impedance hammers for ice thickness measurement 5000
Remes Heikki Äärikuormituksen vaikutus erikoislujan laivarakenteen väsymislujuuteen 7000
Remes Heikki Kehittyneiden laivarakenteiden väsymismitoitusmenetelmäkehitys 5000
Romanoff Jani Matka-apuraha MARSTRUCT2017-konferenssiin sekä konferenssin yhteydessä olevaan ISSC:n Experimental Methods -komitean kokoukseen 1500
Romanoff Jani Hankkeessa pilotoidaan Aalto-yliopiston teollinen väitöstyöprosessi. Prosessissa koulutetaan yritykselle erityisasiantuntija 4 vuodessa. Erityisasiantuntijan koulutus perustuu yrityksille tärkeän tutkimusaiheen tunnistamiseen sekä sen ratkaisuun. 26250
Roos Ninna Opetuksen kehittäminen merenkulkutaloudessa. 2000
Salmenhaara Tapani TONNIN DIILI – MERENKULUN OPISKELUN JA TYÖHARJOITTELUN, TYÖLLISTYMISEN SEKÄ
TYÖMARKKINOITA JA VARUSTAMOIDEN KILPAILUKYKYÄ TUKEVAN TOIMINNAN
YHTEENSOVITTAMINEN.
5000
Seppä Antero Aluksen takavarikko saamisoikeuden turvaamiseksi 2500
Solakivi Tomi Economic potential of Europe-Asia transport corridors 2000
Sormunen Otto Impact of sea bottom shapes on grounding damage: Suitability of modelling with Gaussian processes 1500
Suominen Mikko Ridge profile measurements for understanding ridge resistance 1700
Suominen Mikko International Towin Tank Conference 2017 – Ice group 2500
Syrjälä Joonas Laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen äänen erottaminen luonnollisista äänenlähteistä Itämerellä 1000
Takala Mikko Laivan virtausohjaimen lujuustekninen tarkastelu 1000
Tissari Alexandra Hydrocontest-kilpailuun rakennettava opiskelijaprojekti 7000
Valdez Banda Osiris Alejandro Maritime risk and safety management with focus on winter navigation 5000
Valdez Banda Osiris Alejandro Maritime risk and safety management with focus on winter navigation 1000
Valpaços de Lemos Leal Rafael Alberto Funding of costs related to undertake my Master’s Thesis “Post-Swirl Stators’ Arrangement for Improved Efficiency in Single-Screw Ships” in Helsinki, Finland, as an international student. 1000
Venesjärvi Riikka Meriympäristön arvottaminen merenkulun ohjaamisessa 4500
Westerlund Matti DP in Ice Management 1000
Vuorinen Otto How to configure and construct effective and uniformly adaptable planned maintenance system for a ship management company 1000
Vähäheikkilä / Meriteollisuus ry Elina Meriklusterin Tulevaisuusverstas 2017 20000
Zou Guangrong Integrated design and operation of ship energy systems 5000

Till läroanstalterna för utdelning av stipendier

Läroanstaltens namn Bidrag (€)
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio/Merilinja 1000
Högskolan på Åland 2000
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2000
Satakunnan ammattikorkeakoulu 2000
Turun ammattikorkeakoulu oy 2000
Aalto yliopisto 8000
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto 2000
Axxell Aboa Mare 2000
Yrkeshögskolan Novia/Aboa Mare 2000
WinNova, Länsirannikon Koulutus Oy 2000