Stipendier 2018

Sjöfartsstiftelsens styrelse har vid sitt vårmöte den 25 april 2018 beviljat stiftelsens år 2018 stipendier. Det kom totalt 95 st. ansökningar. Stiftelsen beviljade 164 300 euro som personliga stipendier till 57 sökandena samt 26 000 euro till läroanstalter för utdelning av stipendier till framgångsrika studeranden. Dessutom stöder Sjöfartsstiftelsen Aalto-universitetets industriella avhandlingsprocess under perioden 2017-2020 till 26 250 €/år.

MS_apurahat_2018
MS_koulujen stipendiapurahat_2018