Apurahat 2019

Merenkulun säätiön hallitus on kevätkokouksessaan 23.4.2019 myöntänyt säätiön vuoden 2019 apurahat. Apurahahakemuksia tuli kaikkiaan 66 kappaletta. Säätiö myönsi yhteensä 119 540 euroa henkilökohtaisina apurahoina 39 hakijalle sekä 26 000 euroa merenkulkualan ja meritekniikan kouluille edelleen stipendeinä jaettavaksi menestyneille opiskelijoille. Lisäksi Merenkulun säätiö on sitoutunut vuosina 2017-2020 tukemaan Aalto yliopiston teollista väitösprosessia sekä vuosina 2019-2021 Helsingin yliopiston merioikeuden kehittämishanketta.

 

Sukunimi Etunimi Otsikko Apuraha (€)
Ala-Pöllänen Anne Merioikeuden opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen Helsingin yliopistossa 26250
Friebe Anna Åland Sailing Robots 3500
Anttila Riku Hyvä merimiestaito ja -tapa
Työskentelyapuraha merioikeudelliseen väitöskirjatyöhön ja matka-apuraha siihen liittyviin
tutkimusvaihtoihin Norjaan ja mahdollisesti myös
Ruotsiin
3000
Basnet Sunil MIT STAMP Workshop 2019 (Poster presentation and meeting) 2000
Gustafsson Johanna Erilaiset ihmistyypit merellä 1000
Ilvessalo Saara Itämeren alue ja ilmastonmuutos 7500
Koivurova Jaakko Simulating of ship-ice interaction in Finnish-Swedish ice class regulations (FSICR) type ice channel using coupled CFD-DEM approach. 1000
Jerne Alexander Studieperiod vid UNIS, Svalbard (NO) 450
Kõrgesaar Mihkel Effect of weld modelling on crashworthiness optimization 1300
Kotilainen Mikko Bayesian hierarchical modeling of full-scale ice loads:
Predicting ice load distribution in different ice and operational conditions, and reducing the uncertainty of the measured ice load.
2000
Kuittinen Niina Matka-apuraha: European Aerosol Conference 2019, Göteborg (tutkimustulosten esittäminen) 1300
Kyllönen Tuomas Temperature distribution investigation in a support plate of a Pressure Build Up Unit using Computational Fluid Dynamics 1000
Lahtinen Janne Safety of remote pilotage on intelligent fairway 2000
Lemström Ida Matka-apuraha kansainvälistä Port and Ocean
Engineering under Arctic Conditions (POAC 2019) – konferenssia varten.
1300
Li Fang A ship in compressive ice 1300
Lindahl Alexandra Young Ship Helsinki 2000
Lindqvist Arttu Koulutusapuraha merenkulun kaupallisen hallinnon maisterivaiheen päättötyön suorittamista varten University of South Eastern Norway -yliopistolla. 1000
Lu Liangliang Collision and ice loads between the ship bow and multi- year thick ice in Weddell Sea 1500
Mastomäki Lassi Laivanrakentajain kerhon matka Ruotsiin NTHS 2019 konferenssiin 2500
Matala Riikka Procedures for Verification of Vessel Channel
Resistance through Model Scale Tests
2000
Mersinli Sami Laivan höyrykattilakäytön 3D -simulaatioharjoituksen kehitys 800
Niraula Abinab Influence of weld-induced distortions on the stress magnification factor of a thin Laser-Hybrid welded Ship deck panel. 1300
Ojala Lauri Merenkulku kansantaloudessa 5000
Oreschnikoff Aleksis MEPC74-vierailu Pro gradu -tutkimuksen tekoon.
Working title: The European Union in the Northern Waters: An Interpretation of EU’s Arctic Maritime Actorness and Action.
1000
Parjanen Jukka Master’s Degree programme in Maritime Management, Engineer Officer 1000
Pelkonen Henri Vaihtoehtoisten kuljetusmenetelmien mallintaminen Keski-Euroopasta (ARA) 1000
Pimenoff Irina YAMK lopputyö;Luotsin laivaannousun huomiominen aluksen rakenteissa 1000
Polojärvi Arttu Tutkijavierailu Yhdeysvaltoihin: Dartmouth, CRREL ja Clarkson 6000
Raski Matti Finite element mesh refinement for fatigue and local analyses utilizing 3D ship product model 1000
Romanoff Jani ISSC Ultimate Strength -komitean kokous 690
Romanoff Jani Marine 2019 -konferenssin esitys ”Homogenized and Non-Classical Beam Theories in Ship Structural Design – Challenges and Opportunities” 1300
Seittamo Tuire Suomen Meriklusterin vaikuttavuuden vahvistaminen 25000
Shamaei Farhang Analysis of the event-maximum method for the
prediction of local pressures on a ship’s hull in the Antarctic ice
1300
Statnaia Irina Kausisääennusteiden ymmärtäminen ja parantaminen pohjoisen pallonpuoliskon talvioloissa 2000
Taimuri Ghalib Humayun A 3-DOF/4-DOF simplified manoeuvring model of a ship in shallow water and waves. (Comparison of 3-DOF with 6 DOF models and Enhancing the manoeuvring model using simplified approaches and approximation) 1000
Tekgul Bulut Large-Eddy Simulation of Ignition and Spray Mixture Control for RCCI Combustion 1250
Valdez Banda Osiris Alejandro MIT STAMP Workshop 2019 (poster presentation and meeting) 2000
Wederhorn Titta Merioikeudellinen pro gradu -tutkielma 1000
White Kirsi Effectiveness of shipborne pollution control measures in the Baltic Sea 2000

 

Koulujen stipendiapurahat

Oppilaitoksen nimi Apuraha (€)
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio/Merilinja 1000
Högskolan på Åland – Sjöfartsgymnasiet 1000
Yrkeshögskolan Novia 2000
Axxell 2000
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy 2000
Satakunnan ammattikorkeakoulu 2000
Turun ammattikorkeakoulu oy 2000
Aalto Yliopisto 8000
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI
Merenkulku- ja satama-ala
2000
Högskolan på Åland 2000
Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova 2000