Styrelsen

Stif­tel­sen företrädes och dess angelägenheter handhas av en för tre kalenderår vald styrelse som omfattar sju medlemmar och deras personliga suppleanter enligt föl­jan­de:

1)   person utsedd av arbets- och näringsministeriet med person utsedd på sam­ma sätt som suppleant;

2)   person utsedd av kommunikationsministeriet med person utsedd på samma sätt som supp­leant;

3)   chefen för sjösäkerhet vid Trafiksäkerhetsverket med av Trafikverket utsedd sakkunnig inom sjöfart som suppleant;

4)   av Aalto-universitetets Tekniska högskolans styrelse utsedd professor i skeppsbyggnadsteknik och/eller sjötransportbranschen med på samma sätt utsedd professor som suppleant;

5)   person utsedd av styrelsen för Rederierna i Finland rf med person utsedd på samma sätt som suppleant;

6)   person utsedd av styrelsen för Marinindustrin rf som representant för skeppsbyggnadsbranschen med person utsedd på samma sätt som suppleant;

7)   person utsedd av Centralhandelskammaren som representant för det nautisk-mer­kan­ti­la området med person utsedd på samma sätt som suppleant.

Stiftelsens styrelse under verksamhetsperioden 2016-2018 har följande sammansättning:

MEDLEM SUPPLEANT
1 utvecklingschefen Maija Uusisuo, arbets- och näringsmin branschdirektören Reijo Munther, arbets- och näringsmin
2 regeringsråd Tiina Ranne, kommunikationsministeriet kommunikationsråd Kreetta Simola, kommunikationsministeriet
3 generaldirektör Tuomas Routa, Trafi enhetschef Thomas Erlund, Trafikverket
4 professor Jukka Tuhkuri, Aalto-universitet professor Pentti Kujala, Aalto-universitet
5 Ordförande Tapani Voionmaa, Rederierna i Finland VD Tiina Tuurnala, Rederierna i Finland
6 Juha Heikinheimo, Marinindustrin verksamhetsledare Merja Salmi-Lindgren, Marinindustrin
7 VD Hannu Asumalahti, Rauman satama (*) VD Staffan Herlin, Finnlines Oyj (*)

Styrelsens ordförande för år 2017 är Tapani Voionmaa och vice ordförande Tuomas Routa.

Som ombudsman och sekreterare för stiftelsens styrelse fungerar Eija Kanto.

(*) utsedd av Centralhandelskammaren