Hallitus

Merenkulun säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä henkilökohtaisine varamiehineen seuraavasti:

1) työ- ja elinkeinoministeriön määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

2) liikenne- ja viestintäministeriön määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

3) liikenteen turvallisuusviraston meriturvallisuusjohtaja, varajäsenenä liikenneviraston määräämä merenkulun asiantuntija;

4) Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun johtavan dekaanin määräämä laiva- ja meritekniikan ja/tai merikuljetusalan professori, varajäsenenä samalla tavalla määrätty professori;

5) Suomen Varustamot ry:n hallituksen määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

6) Meriteollisuus ry:n hallituksen määräämä laivanrakennusalan edustaja, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö; sekä

7) Keskuskauppakamarin määräämä merenkulullis-kaupallisen alan edustaja, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö.

 

Hal­li­tuk­sen jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi ovat edellä mainitut tahot nimenneet seuraavat henkilöt toimikaudeksi 2019-2021:

JÄSEN VARAJÄSEN
1 kehittämispäällikkö Maija Uusisuo, työ- ja elinkeinoministeriö neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, työ- ja elinkeinoministeriö
2 hallitusneuvos Tiina Ranne, liikenne- ja viestintäministeriö erityisasiantuntija Maija Mansikkaniemi,liikenne- ja viestintäministeriö
3 osastopäällikkö Juha-Matti Korsi, Traficom yksikön päällikkö Markus Karjalainen, Väylä
4 professori Pentti Kujala, Aalto-yliopisto professori Heikki Remes, Aalto-yliopisto
5 hallituksen puheenjohtaja Tapani Voionmaa
(lakiasiainjohtaja Finnlines), Suomen Varustamot
toimitusjohtaja Tiina Tuurnala, Suomen Varustamot
6 hallituksen puheenjohtaja Patrik Rautaheimo
(tj. Elomatic), Meriteollisuus
toimitusjohtaja Henrik Bachér, Meriteollisuus
7 toimitusjohtaja Hannu Asumalahti,
Rauman satama (Keskuskauppakamari)
toimitusjohtaja Christian Ramberg, Turun satama (Keskuskauppakamari)

Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuodelle 2019 Tapani Voionmaa ja varapuheenjohtajaksi Patrik Rautaheimo.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimii Eija Kanto.