Hallitus

Merenkulun säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä henkilökohtaisine varamiehineen seuraavasti:

1) työ- ja elinkeinoministeriön määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

2) liikenne- ja viestintäministeriön määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

3) liikenteen turvallisuusviraston meriturvallisuusjohtaja, varajäsenenä liikenneviraston määräämä merenkulun asiantuntija;

4) Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun johtavan dekaanin määräämä laiva- ja meritekniikan ja/tai merikuljetusalan professori, varajäsenenä samalla tavalla määrätty professori;

5) Suomen Varustamot ry:n hallituksen määräämä henkilö, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö;

6) Meriteollisuus ry:n hallituksen määräämä laivanrakennusalan edustaja, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö; sekä

7) Keskuskauppakamarin määräämä merenkulullis-kaupallisen alan edustaja, varajäsenenä samalla tavalla määrätty henkilö.

 

Hal­li­tuk­sen jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi ovat edellä mainitut tahot nimenneet seuraavat henkilöt toimikaudeksi 2016-2018:

JÄSEN VARAJÄSEN
1 kehittämispäällikkö Maija Uusisuo, työ- ja elinkeinoministeriö toimialajohtaja Reijo Munther, työ- ja elinkeinoministeriö
2 hallitusneuvos Tiina Ranne, liikenne- ja viestintäministeriö viestintäneuvos Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö
3 merenkulkujohtaja Tuomas Routa, Trafi yksikön päällikkö Markus Karjalainen, Liikennevirasto
4 professori Jukka Tuhkuri, Aalto-yliopisto professori Pentti Kujala, Aalto-yliopisto
5 hallituksen puheenjohtaja Tapani Voionmaa, Suomen Varustamot ry toimitusjohtaja Tiina Tuurnala, Suomen Varustamot ry
6 Juha Heikinheimo, Meriteollisuus toiminnanjohtaja Elina Vähäheikkilä, Meriteollisuus
7 toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, Rauman satama (*) johtaja Staffan Herlin, Finnlines Oyj (*)

Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuodelle 2017 Tapani Voionmaa ja varapuheenjohtajaksi Tuomas Routa.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimii Eija Kanto.
(*) Keskuskauppakamarin nimeämänä